Trávnikové zakladače - rekultivátory

Trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú založenie trávnika na jediný prejazd traktora. Frézovanie a rozpracovanie zeminy, premiešanie biomasy, odstránenie kameňov, nivelácia - vyrovnanie terénnych nerovností a valcovanie. S doplnením sejačky ešte i presný výsev trávneho semena a jeho zapravenie do pôdy. Toto všetko dokážu stroje ROTADAIRON i v tých najtvrdších, na prvý pohľad až nemožných podmienkach.

Prospekt trávnikových zakladačov - rekultivátorov ROTADAIRON s technickými údajmi na stiahnutie. 

 

 

 

4 pracovné cykly pri jednom prejazde: 

 • frézovanie,
 • zahrabávanie kameňov, trávy a ostatnej biomasy,
 • nakyprenie zeminy,
 • zarovnávanie perforovaným prítlačným valcom.

 

Rotadairon picture

 

Stroje ROTADAIRON sa vyznačujú nielen dokonalosťou svojho použitia, ale aj neporovnateľnou kvalitou a jedinečnou kvalitou svojich materiálov. Týmto sa stroje ROTADAIRON podstatne odlišujú od sebe podobných, existujúcich strojov.

Iba stroje ROTADAIRON dokážu pracovať na každej ploche (ujazdenej, maximálne zhutnenej a tvrdej).
 
ROTADAIRON ponúka celú radu strojov s pracovnou šírkou od 60 cm až do 300 cm, s pracovnou hĺbkou od 10 cm do 25 cm, s možnosťou pripojenia za každý nosič náradia, tak za traktor, ako aj za hydraulické nakladače.

 

RD 75 - 145 NIV  - trávnikový rekultivátor mikro

Stone burier Dairon Stony 75

 • prídavné zariadenie za štvorkolesové traktory (zavesenie asymetrické - vyosené na pravú stranu),
 • prítlačný valec dutý, perforovaný alebo plný.

 

 RD 150 - 250 NIV - trávnikový rekultivátor midi

Stone burier Dairon RD100

 • prídavné zariadenie za štvorkolesové traktory (zavesenie symetrické - v stredovej osi traktora),
 • prítlačný valec dutý, perforovaný alebo plný.

 

RX 130 - 370 NIV trávnikový rekultivátor maxi

Stone burier Dairon RX250

 • prídavné zariadenie za štvorkolesové traktory (zavesenie symetrické - v stredovej osi traktora),
 • prítlačný valec dutý, perforovaný alebo plný.

 

STH 36 B trávnikový rekultivátor pre JCB 

 •  prídavné zariadenie pre mini nakladače.

 

RDH 60  trávnikový rekultivátor pre JCB

Stone burier Dairon RDH52

 •  prídavné zariadenie pre mini nakladače.

 

rotadairon_x
travnikove_zakladace_rekultivatory_530_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_533_l
Rotadairon_stony
travnikove_zakladace_rekultivatory_526_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_519_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_524_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_525_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_527_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_528_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_529_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_531_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_534_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_535_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_538_l
Rotadairon_RD180
Rotadairon_stony_2
Rotadairon_stony_115
Rotadairon_stony115