Realizácie

V roku 1999 rozšírila naša spoločnosť svoju pôsobnosť o nový druh činnosť a založila nové oddelenie, oddelenie realizácie sadových úprav.

V súčasnosti, vďaka vlastnému odborne vzdelanému tímu s už mnohoročnými skúsenosťami a tiež vďaka vlastným moderným technológiám a rozsiahlemu strojovému vybaveniu, patríme medzi popredných dodávateľov sadových úprav v rámci celého Slovenka.

Veľmi úspešne, kvalitne a relatívne rýchlo realizujeme zákazky týkajúce sa projekcie, realizácie i údržby sadových úprav. Riešime zákazky priamo pre investorov, ale poskytujeme aj subdodávateľské služby pre našich dlhoročných zákazníkov a odberateľov nami dodávaných strojov a zariadení.

Ako na to - DOTAZNÍK
Návrhy a projekcia
Údržba záhrad
Aranžovanie - sezónne a príležitostné
Realizácia záhrad
Realizácia verejnej zelene
Realizácia závlah. systémov
Realizácia jazier
Záhradné obrubníky na mieru
Zimná údržba
Údržba verejnej zelene
Robotické kosenie
Realizácia a údržba interiér. zelene
Úprava hrobov
Zemné a výkopové práce - ryhovanie