diapo_1_vsv_transparent

VSV

VSV je prvé vozidlo cielene navrhnuté pre profesionálov v správe a údržbe ciest, ktoré im uľahčí ich mnohostranné poslanie pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky. VSV je novým prístupom k produktivite, bezpečnosti a ziskovosti údržby, vďaka úspore paliva, ergonómii ovládania, prirodzenej stabilite, pohodlia obsluhy a schopnosti zbierať biomasu.

 

 

VSV je prvé vozidlo cielene navrhnuté pre profesionálov v správe a údržbe ciest, ktoré im uľahčí ich mnohostranné poslanie pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky. VSV je novým prístupom k produktivite, bezpečnosti a ziskovosti údržby, vďaka úspore paliva, ergonómii ovládania, prirodzenej stabilite, pohodlia obsluhy a schopnosti zbierať biomasu.

vsv

KABÍNA NAVRHNUTÁ PRE CESTÁROV

Profesionálna údržba komunikácií je poslaním, ktoré si vyžaduje plnú koncentráciu na presné ovládanie. Špeciálne navrhnutá kabína vozidla umožňuje vykonávať prácu maximálne produktívne, efektívne a bezpečne. Vizuálny a bezhlukový komfort nie je luxusom, ale nevyhnutnou podmienkou pre celodenný pracovný výkon.

vsv

CELOROČNÉ VYUŽITIE

VSV je určený na celoročné využitie. Vybavenie vozidla slánkou a snehovou radlicou umožňuje použiť vozidlo na zimnú údržbu. Bez ohľadu na počasie odhŕňa sneh, rozsypáva soľ, preváža sypký materiál. Vďaka ramenu umiestnenému za kabínou môže VSV súčasne vykonávať viacero činností – sekať, poháňať turbínu a ťahať príves.

Okrem zimnej údržby je VSV schopné sekať a zbierať biomasu, orezávať konáre, čistiť dopravné značky a ostatné dopravné prvky. Vďaka jedinému vozidlu je teda postarané o celoročnú údržbu ciest a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

   vsvvsv

  vsvvsv

ÚSPORA PALIVA

Palivová úspora je zásadným charakterovým rysom VSV. Štvorvalcový motor Turbo so vstrekovaním Common Rail, pomerný ventilátor s reverzným chodom, automatická konfigurácia otáčok motora v závislosti na zvolených nástrojoch, pracovný režim ECO, architektúra hydraulického okruhu znižujúca straty výkonu…to všetko získate s vozidlom VSV.

V závislosti na zvolenom nástroji VSV prispôsobí konfiguráciu motoru tak, aby zaistil správny výkon pri správnych otáčkach.

vsv

NEDOSTIŽNE JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Priestranný a ľahko prístupný priestor na náradie, priehradka pre kazety s mazivom, rýchly prístup k mazniciam, filtrom, nádržiam na zachytávanie oleja, vodnej nádrži…
Všetko je pripravené tak, aby údržba znamenala jednoduchý úkon na predĺženie životnosti VSV, ktorý zvyšuje jeho rentabilitu.

vsv

PROSPEKT S TECHNICKOU ŠPECIFIKÁCIOU VSVdiapo_1_vsv_transparent
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
43

Späť