etm_44_65_105_120_l

ETm 44 / 65 / 105

Nízke prevádzkové náklady, žiadna hlučnosť, žiadne exhaláty, žiadne nežiadúce vplyvy na životné prostredie, vysoká spoľahlivosť, vysoký pracovný výkon, minimálny vplyv ľudského faktoru. To sú požiadavky dnešnej doby. To sú robotické kosačky ETESIA ETm.Prospekt robotickej kosačky ETESIA ETm s technickými údajmi na stiahnutie.
etm_44_65_105_120_l
etm_44_65_105_304_l
etm_44_65_105_305_l
etm_44_65_105_306_l
etm_44_65_105_307_l

Späť