Trávnikové zakladače - rekultivátory

Trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú založenie trávnika na  jediný prejazd traktora. Frézovanie a rozpracovanie zeminy, premiešanie biomasy, odstránenie kameňov, nivelácia - vyrovnanie terénnych nerovností a valcovanie. S doplnením sejačky ešte i presný výsev trávneho semena a jeho zapravenie do pôdy. Toto všetko dokážu stroje ROTADAIRON i v tých najtvrdších, na prvý pohľad až nemožných podmienkach.

Prospekt trávnikového rekultivátora ROTADAIRON
travnikove_zakladace_rekultivatory_432_m
travnikove_zakladace_rekultivatory_518_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_519_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_524_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_525_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_526_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_527_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_528_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_529_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_530_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_531_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_533_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_534_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_535_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_538_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_539_l
travnikove_zakladace_rekultivatory_540_l