Realizácie

V roku 1999 rozšírila spoločnosť ADACOM svoju pôsobnosť o ďalší druh činnosti a založila nové oddelenie, oddelenie realizácie sadových úprav.

V súčasnosti, vďaka vlastnému, odborne vzdelanému tímu s mnohoročnými skúsenosťami a tiež vďaka vlastným moderným technológiám a rozsiahlemu strojovému vybaveniu, patríme medzi popredných dodávateľov sadových úprav v rámci celého Slovenska.

Veľmi úspešne, kvalitne a rýchlo uskutočňujeme zákazky týkajúce sa projekcie, realizácie a údržby sadovníckych úprav. Riešime zákazky priamo pre investorov, ale aj subdodávateľsky poskytujeme služby pre našich zákazníkov a odberateľov.

Ako na to - DOTAZNÍK
Návrhy a projekcia
Údržba záhrad
Aranžovanie-sezónne a príležitostné
Realizácia záhrad
Realizácia verejnej zelene
Realizácia závlah. systémov
Realizácia jazier
Záhradné obrubníky na mieru
Zimná údržba
Údržba verejnej zelene
Robotické kosenie
Realizácia a údržba interiér. zelene
Úprava hrobov
Zemné a výkopové práce - ryhovanie