Profesionálne robotické kosačky na trávu

Nízke prevádzkové náklady, žiadna hlučnosť, ani exhaláty a žiadne nežiaduce vplyvy na životné prostredie, vysoká spoľahlivosť, vysoký pracovný výkon, minimálny vplyv ľudského faktoru. To sú požiadavky dnešnej doby. To sú robotické kosačky ETESIA ETm.