Lesné rekultivátory

Lesné stroje DAIRON rady DCR, DCFDCE sú lesné frézy určené k rozdrveniu lesnej biomasy, náletov a menších pňov a k ich zapracovaniu do pôdy. K príprave podložia pre výsadbu nových stromčekov.

lesne_rekultivatory_434_m
lesne_rekultivatory_551_l
lesne_rekultivatory_552_l
lesne_rekultivatory_553_l