Cestné stabilizátory podložia

Cestné stabilizátory podložia DAIRON, alebo pôdne frézy MS200MS250 sú určené na zapracovanie a premiešanie pôdy a materiálov podložia (vápno, cement ...) do stabilizácie podložia. Tieto stroje sú veľmi efektívne pri nasadení na stavbách malého a stredného rozsahu. Sú určené ako pracovné náradie ku traktorom s výkonom 200 – 300 koni.