2

XP

Mulčovač určený na prácu v ose nosiča v prednej alebo zadnej montáži. Možnosť hydraulického výsunu až 700 mm umožňuje vyhýbanie sa prekážkam bez nutnosti meniť smer pojazdu nosiča. V kombinácii s vyžínacím ramenom môže záber presiahnuť šírku 4 m, čím môžeme dosiahnuť skutečne maximálnu produktivitu.2

Späť