tonica_30_l

TONICA

Rada ramenových mulčovačov TONICA ponúka nadštandardný komfort ovládania ramena pri práci vďaka kombinácii umiestenia čapu otáčania ramena smerom doľava a polohe ramena posunutej viac dopredu. TONICA je vhodná ako pre údržbu okolia menších komunikácii, tak aj rozsiahlejších infraštruktúr.Prospekt NOREMAT TONICA
tonica_30_l

Späť