9

Sprinta Visio

Mulčovač pracuje v zornom poli vodiča a zaisťuje tak ergonomickejšiu obsluhu. Hydraulický bezpečnostný systém novej generácie umožňuje značný posun pracovného nástroja vpred alebo vzad v prípade nárazu do prekážky alebo chyby pri ovládaní. Zariadenie možno používať buď samostatne alebo v kombinácii s dalším strojom v zadnej montáži.

 9

Späť