7

Sprinta

Mulčovač určený na údržbu krajníc ciest je ideálny na intenzívnu profesionálnu prácu. Model Sprinta s čelnou alebo zadnou montážou má mimoriadne parametre pokiaľ ide o robustnosť, výkon a produktivitu.

 7

Späť