freza

priekovová fréza

Upchanie priekopy spôsobuje nepriaznivé počasie, opad lístia zo stromov a ďaľšie prirodzené javy. Ich frézovanie im preventívne vracia ich pôvodnú funkciu: odvod dažďovej vody z ciest.
Frézovanie priekopy je vhodným doplnkom údržby krajníc a je optimálnym využitím hydraulického ramena.freza

Späť