optima_31_l

OPTIMA

Rada strojov OPTIMA je určená už aj pre náročnejšie práce. Ako prvá disponuje patentovaným konceptom VIZIOBRA, ktorý zabezpečuje neporovnateľný komfort a bezpečnosť pri práci. Táto rada strojov je najviac obľúbená a využívaná správami údržby ciest, samosprávnymi orgánmi miest a združeniami miest a obcí, pretože je vhodná na všetky druhy prác (kosenie, mulčovanie, drvenie krovinatých porastov, strihanie živých plotov a pod.) Rada OPTIMA je tiež vybavená bezpečnostným zariadením vyvinutým spoločnosťou NOREMAT a to tlmičom pre cúvanie, t. j. dvojtlakovým systémom uhnutia sa ramena pri kontakte s prekážkou.Prospekt NOREMAT OPTIMA
optima_31_l

Späť