6

Elenia

Elenia je mulčovač so zadnou montážou, určený na všetky vyžínacie práce v komunálnej oblasti. Je vhodný na prácu vo svahoch a priekopách, uľahčuje údržbu, a tým zaisťuje bezpečnosť krajníc pozdĺž vozoviek.6

Späť