4

Bravia

Určená na kosenie a vysekávanie krovín na akomkoľvek teréne, rotačný mulčovač Bravia 2000 má špeciálne upravenú montáž pre svahové traktory až 70 koní.
Celok je kompaktný na uľahčenie prepravy a optimalizáciu prechodov priekop. Patentovaný systém Sensiv' poskytuje flexibilné spojenie medzi montážou a kostrou vďaka svojím 6 polyuretánovým krúžkom (2 na každom upevňovacom bode). Táto inovácia prináša Bravii bezkonkurenčnú pracovnú flexibilitu a výrazne znižuje vibrácie v traktore. 4

Späť